Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
image_print