Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ή μη της αρ. 7/2023 απόφασης -γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία»

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023
image_print