Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ή μη της αριθμ. 29/2023 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print