Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2023 γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72»

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print