Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print