1

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Δήμο Δράμας ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αλληλεγγύη στην Π.Ε. Δράμας», για δωρεάν διάθεση νωπών προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (EE L 154,11-6-2016σελ. 3)»