Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Πετρίδη Θωμά

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019
image_print