Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print