Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής αιτήματος για την κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης με σχέση εργασίας δημόσιου Δικαίου ΔΕ Χειριστού Μηχανημάτων Έργων από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print