Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής πρότασης από τον Δήμο Δράμας με τίτλο «Δημιουργία δικτύου εργαζομένων για μια δεύτερη ευκαιρία-Creating a solidarity network of employment for second opportunity (C-NESTOS)» στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print