Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print