Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας» στο πλαίσιο της 52ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ