Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ για το έργο με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο Συγκρότημα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (1ο και 2ο ΕΠΑΛ, 1η ΕΠΑΣ, Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1ο και 2ο ΣΕΚ)»

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print