Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας, στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ, με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print