Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο»