Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας στην 4.7 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
image_print