Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας στην 4.7 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»