Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2022-2025 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021
image_print