ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2022-2025 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.