Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση «ισόγεια μονοκατοικία και ισόγεια αποθήκη» εντός του με αρ. 1421 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μοναστηρακίου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Χατζησαρόγλου Μαριάνθης, επί αγροτικής οδού και μέσω δουλείας διόδου

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023
image_print