1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 1185 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μοναστηρακίου, ιδιοκτησίας Καραγιαννίδη Ιωάννη και Τσαγκαράκη Δωροθέας-Ευγενίας, επί αγροτικής οδού