Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 1383 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Μοναστηρακίου Δράμας, ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Γεράσιμου, επί αγροτικής οδού

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print