Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 2217 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Καλλιφύτου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Κοσκερίδη Νικόλαου, επί αγροτικής οδού

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print