Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 338 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Δερμεντζή Ζωής, επί αγροτικής οδού

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023
image_print