Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ.338 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου, ιδιοκτησίας των Λατσίσταλη Παναγιώτη και Τσιλιμπόνη Νικολέτας, επί αγροτικής οδού

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023
image_print