Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 929 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας Τερζίδη Μιχαήλ, επί κοινοτικής οδού

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print