1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ. 1326 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μοναστηρακίου, εμβαδού 4.274 τ.μ., επί αγροτικής οδού.