Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ.1623 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print