Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ. 2719 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print