Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «αγροτική αποθήκη SILO» ιδιοκτησίας του κ. Ζεμαδάνη Γεώργιου, εντός του με αρ. 1027 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
image_print