Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Αποθήκευση και συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων» ιδιοκτησίας της ΒΑΡΑΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εντός του με αρ. 140 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Αρκαδικού, ιδιοκτησίας της κ. Πραβίτα Ουρανίας

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
image_print