Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Χοιροτροφική Μονάδα» των κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης και κ. Κυρεθόπουλου Δημήτριου εντός των αγροτεμαχίων 2305, 2327, 2282, 2283α, 2304, 2309, 2313, 2314, 2286, 2283β, και 2312α του Αγροκτήματος Χωριστής Δράμας, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης και κ. Κυρεθόπουλου Δημήτριου, επί δημοτικής οδού”

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print