Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «γραφείο τελετών (αποθηκευτικός χώρος)» ιδιοκτησίας του κ. Μαρούση Κων/νου, εντός των με αρ. 1345Α και 1345Β αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Χωριστής

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print