Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» ιδιοκτησίας του κ. Κουτσίδη Μιχαήλ, εντός των με αρ. 3054α, 3054β, 4811 και 4813 αγροτεμαχίων του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, επί Δημοτικής οδού

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print