Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Συνεργείο αυτοκινήτων», ιδιοκτησίας Λυκίδη Γεωργίου, εντός του με αρ. 3039 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου διανομής 1929, ιδιοκτησίας Αρναούτη Κυριακούλας, επί αγροτικής οδού

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print