Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων», ιδιοκτησίας Ραπτόπουλου Γεωργίου, εντός εντός των με αριθ. 439ω/11 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αμπελοκήπων και ακινήτου κτήματος μη προερχόμενου από αγροτική αποκατάσταση που εμπίπτει σε εποικιστικό αγρόκτημα, επί της οδού 1ης Ιουλίου στη Δράμα, ιδιοκτησίας του ιδίου, επί δημοτικής οδού.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print