Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιομηχανία παραγωγής Pellet» του κ. Τσακαλίδη Παναγιώτη, εντός του με αρ. 1163 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας της κ. Μπαϊρακτάρη Ελένης , επί Δημοτικής οδού

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print