Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία ξύλινων κιβωτίων – κυψελών» ιδιοκτησίας του κ. Κανετούνη Φώτιου, εντός του με αρ. 452 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Μυλοποτάμου, επί Δημοτικής οδού

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print