1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάστασης «Κλειστό κολυμβητήριο – κλειστό γυμναστήριο» του Δήμου Δράμας, εντός αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Αμπελοκήπων, επί Δημοτικής οδού