Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων για την υπό νομιμοποίηση κατοικία στα με αρ. 1216 και 1217 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print