Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής προϊόντων μαρμάρου (logistics) της εταιρίας «ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε.» μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, κυρίου Μπύρου Ιωάννη, στο αρ.1869 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χωριστής, συνολικού εμβαδού 8734,99τ.μ. επί της αγροτικής οδού

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print