Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)» της εταιρίας «Αγγελίδης Αδαμάντιος και ΣΙΑ Ο.Ε.» στο με αρ. 368 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης, εμβαδού 3.000,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού