Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Σ.Η.Δ.Ε “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print