Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print