Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τον Δήμαρχο Δράμας και προσωπικό του Δήμου μας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023
image_print