1

Έγκριση καταστατικού της Aστικής μη Kερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία « Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων – Προαγωγή υγείας»