Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. Έτους 2011

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011
image_print