Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016
image_print