Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των τριών (3) ημερών το μήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
image_print