Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Τόλιου Αναστασίας στην Αθήνα από 22 έως και 25-11-2022

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print